กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562

เผยเเพร่เมื่อ 189 เข้าชม

พิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ รุ่น 4 ได้รดน้ำดำหัวคณาจารย์สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อขอพรจากคณาจารย์ ในวันที่ 21 เมษายน 2562 ณ อาคาร 16 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร