กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

เผยเเพร่เมื่อ 94 เข้าชม

คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รุ่น 5 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษารุ่น 5 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จากนั้นร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และนักศึกษามอบพวงมาลัยกรแสดงความคารวะแด่คณาจารย์