ยินดีกับมหาบัณฑิต ในงานฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เผยเเพร่เมื่อ 238 เข้าชม

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ร่วมยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2558-2559 ในปีนี้จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยในโอกาสนี้ คณาจารย์ได้มอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีแก่เหล่าบัณฑิตของหลักสูตร และร่วมถ่ายภาพหมู่ไว้เป็นความทรงจำ