การใชัชีวิตระหว่างการเป็นศึกษาบัณฑิตศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 1224 เข้าชม

 

Life@SNRU
การศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาอย่างน้อยประมาณ 5 เทอม ดังนั้น นอกเหนือจากการที่นักศึกษาทำความรู้จักสถานที่ อาคารส่วนต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแล้ว การเรียนรู้การใช้ช่วงชีวิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก็มีความสำคัญเช่นกัน 
 
อาคารส่วนต่างๆภายในมหาวิทยาลัย

1. สถานที่ติวหนังสือ – อาคารห้องสมุด, ร้านกาแฟ 

2. ศูนย์ถ่ายเอกสาร

3. สถานที่บริการอินเตอร์เน็ต Wifi

4. ร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลับ

5. ร้านค้าสหกรณ์และร้านสะดวกซื้อ 

6. สถานที่ออกกำลังกาย

7. ธนาคารและตู้กดเงินอัตโนมัติ

8. สถานพยาบาลฉุกเฉินและใกล้เคียง

9. โรงแรม อพาร์ทเมนต์ใกล้เคียง – โรงแรมภูพานเพลซ

10. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร- ศาลเจ้าปู่หนองหญ้าไซ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่จังหวัดสกลนคร-หลวงพ่อพระองค์แสนวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

11. ช่องทาง Social media รับข่าวสารสำหรับติดต่อมหาวิทยาลัย สาขาวิชา คณะ กลุ่มเพื่อนร่วมเรียน หรืออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร

12. ข้อนี้ ขอให้เเป็นพื้นที่ สำหรับนักศึกษาเอง โปรดตอบตนเองให้ได้ว่าวิธีใดที่เหมาะสมกับนักศึกษา ในการปรับตัวเพื่อเข้ามาเป็นนักศึกษามหาบัณฑิต ที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ได้ความรู้มากกว่าที่หลักสูตรมีกรอบแนวทาง และประสบความสำเร็จด้านสังคมได้มีโอกาสพบเพื่อนใหม่ ๆ สร้างเครือข่ายระหว่างกัน และสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษา และมหาวิทยาลัยแห่งนี้และคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อเอื้อในการเป็นช่องทางการศึกษาตลอดชีวิตของนักศึกษาต่อไป ขอให้ทุกท่านโชคดี